ارتعاش و هارمونیک در موسیقی‌درمانی

(کارگاه یک‌روزه)

 

تهران

۹۸ / ۰۲ / ۲۷

سفر با سلام

تور موسیقی در طبیعت

 

دامنه‌های دماوند

۹۸.۰۲.۲۰

‌بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

(کارگاه دو روزه)

 

رشت

۵ و ۶ / ۰۲ / ۹۸

 

‌بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

(کارگاه دو روزه)

 

شیراز

۱۶ و ۱۷ / ۱۲ / ۹۷

‌بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

(کارگاه دو روزه)

 

 یزد

 ۹ و ۱۰ / ۱۲ / ۹۷

 رونمایی از آلبوم

  "از بوشهر"

 

دیّر

۹۷.۱۲.۰۳

 

‌بداهه‌نوازی در موسیقی‌درمانی گروهی

(کارگاه دو روزه)

 

بوشهر

۲۷ و ۲۸ / ۱۰ / ۹۷

رونمایی از آلبوم

 "از بوشهر"

 

بوشهر

 ۹۷.۱۰.۲۵

 موسیقی‌درمانی در فرهنگ سلامت

(جلسه معارفه)

 

بوشهر

 ۹۷.۱۰.۲۱

کارگاه‌های

دوره‌ی عمومی برای آشنایی با موسیقی‌درمانی عملی ۹۷.۱۰.۱۳

رهایی و ر‌هسپار شادمانی ‌‌شدن با موسیقی‌درمانی ۹۷.۱۰.۱۴

ارزشمندیِ زنده بودن با موسیقی درمانی  ۹۷.۱۱.۰۴

 

تهران