چَنگ‌ِتَنموسیقی‌درمانی

با فرهنگ سلامتسین وصاد

(سفر و صدا) 

 تداومِ یادآوری 


Download
Beständigkeit der Erinnerung.pdf
Adobe Acrobat Document 317.8 KB

تَن‌تُن

هارمُونی بدن

از طریق موسیقیDownload
MuKö.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB

 زار


Download
Zār.pdf
Adobe Acrobat Document 3.0 MB

صدای سفر